Hírek & Események


E-napló segítség 

E-kréta belépés


A mai napon az igazgatói fogadóóra elmarad

2018.09.26.


Pihenőnap

2018.10.22.


Október 23-ai ünnepi megemlékezés

2018.10.19.


munkanap áthelyezés, avatás

2018.10.13.


Az aradi vértanúk emléknapja

A statisztikai adatszolgáltatás határideje

2018.10.05.


Szakmai javító vizsgák

2018.10.01-05.
Kapcsolatok


8000 Székesfehérvár, Károly János u. 32.


Igazgató: (70) 198 6386


Igazgató helyettes: (70) 198 6388


Titkárság: (70) 198 6387


Porta: (70) 198 6385


Email: fehervar@deak.axelero.net


                Iskolánkról

Iskolánk története


Elérhetőségek


Hagyományaink


Kapcsolataink


Támogatók


Alapítvány


Pályaválasztás
Különös közzétételi lista


Tini Tanbolt


Báli menü receptjei
Iskolánkról szóló filmek:


Deák film


Erasmus


Rólunk szól a hír


Élet a DeákbanHatártalanul 2014Határtalanul 2016

Támogatóink:

Édesség Világ Kft.

Székesfehérvár

Fehér RóbertKriszkóné Papp Krisztina

Virág ajándék - Bodajk


Különös közzétételi lista


 


 A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista


a,  a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

 

b,  beiratkozásra meghatározott időt ( 2018. Június 21. ) , a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát

 

c,  köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díja mértékét, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

 

d,  a fenntarto nevelés-oktatási intézmény munkájával öszefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait

 

e,  a nevelési- oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait

 

f,  a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

 

g,  a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza

 

Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

 

a,  a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét

 

b,  a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szaképzettségét

 

c,  az országos mérés-értékelés eredményeit

 

d,  a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat

 

e,  középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit

 

f,  a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét

 

g,  a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait

 

h,  az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti kövételményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét

 

i,  az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.

 

Letölthető dokumentumok


Az Alapítvánnyal kapcsolatos "jelentés"