Az Iskola kapcsolatai:

Az intézmény rendszeres munkakapcsolatot tart fenntartójával és a következő intézményekkel:

- pedagógiai szolgáltató intézetekkel,
- közművelődési intézményekkel,
- más középiskolákkal, szakiskolákkal
- a kollégiumi nevelő testületekkel
- a képzésben résztvevő vállalkozókkal,
- a Kereskedelmi és Iparkamarával,
- a Nemzeti Szakképzési Intézettel.

Az intézményt külső kapcsolataiban az iskola igazgatója képviseli.

A szülőkkel való kapcsolattartás és tájékoztatás formái:

Tanulóink 60-65 %-a bejáró tanuló, aminek következtében a szülők bevonása az iskola életébe elég nehézkes. Ebből következik, hogy a szülőkkel való kapcsolattartás döntően külön iskolai szervezést igényel.

A szülők jogos igénye, hogy tanköteles gyermekük tanulmányi előmeneteléről és az iskolában tanúsított viselkedéséről rendszeres tájékoztatást kapjanak. Ezért az iskola a tanév során előre meghatározott, az általános munkaidőn túli időpontban szülői értekezleteket és fogadóórákat tart.

A tanév során osztályonként két szülői értekezletet tartunk. Rendkívüli szülői értekezlet összehívására is szükség esetén lehetőség van.

Az iskola valamennyi pedagógusa havonta egyszer fogadóórát tart. Amennyiben a gondviselő fogadóórán kívüli időpontban is találkozni szeretne a gyermekét tanító pedagógussal, telefonon, vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintett nevelővel. Ezen túlmenően valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést az osztálynapolón kívül az ellenőrző könyvben is feltüntetni.

Továbbfejlesztés lehetőségei: nyílt napokat szervezünk a különböző gyakorlati oktatóhelyeken a szülők számára; egyrészt, hogy megismerjék gyermekeik munkakörülményeit, másrészt pedig a gyakorlati munkafolyamatot. Évente egy alkalommal vacsoraestet szervezünk, melyen tanulóink saját készítésű ételeiket szolgálják fel.

A kollégiumi kapcsolattartás formája : 

A folyamatos napi kapcsolattartáson túl /telefon, e-mail/ tanulóink kollégiumi nevelőit meghívjuk a szülői értekezletekre és a fogadóórákra. Ugyanakkor az osztályfőnökök részt vesznek a kollégiumi rendezvényeken.