Kapcsolatok


8000 Székesfehérvár, Károly János u. 32

Tel:  (22) 505-222 , (22) 505-223

Fax: (22) 505 327-095
Különös közzétételi lista
Tini Tanbolt
Báli menü receptjei
Iskolánkról szóló filmek 

megtekinthetők itt:


Deák film


Erasmus


Rólunk szól a hír


Élet a Deákban


Határtalanul 2014Határtalanul 2016

Támogatóink:


Édesség Világ Kft.

Székesfehérvár

Fehér RóbertKriszkóné Papp Krisztina

Virág ajándék - Bodajk                            
Az Iskola kapcsolataiAz intézmény rendszeres munkakapcsolatot tart fenntartójával és a következõ intézményekkel:

- pedagógiai szolgáltató intézetekkel,
- közmûvelõdési intézményekkel,
- más középiskolákkal, szakiskolákkal
- a kollégiumi nevelõ testületekkel
- a képzésben résztvevõ vállalkozókkal,
- a Kereskedelmi és Iparkamarával,
- a Nemzeti Szakképzési Intézettel.

Az intézményt külső kapcsolataiban az iskola igazgatója képviseli.

A szülőkkel való kapcsolattartás és tájékoztatás formái:

Tanulóink 60-65 %-a bejáró tanuló, aminek következtében a szülõk bevonása az iskola életébe elég nehézkes. Ebből következik, hogy a szülõkkel való kapcsolattartás döntõen külön iskolai szervezést igényel.

A szülõk jogos igénye, hogy tanköteles gyermekük tanulmányi elõmenetelérõl és az iskolában tanúsított viselkedésérõl rendszeres tájékoztatást kapjanak. Ezért az iskola a tanév során elõre meghatározott, az általános munkaidõn túli idõpontban szülõi értekezleteket és fogadóórákat tart.

A tanév során osztályonként két szülõi értekezletet tartunk. Rendkívüli szülõi értekezlet összehívására is szükség esetén lehetõség van.

Az iskola valamennyi pedagógusa havonta egyszer fogadóórát tart. Amennyiben a gondviselõ fogadóórán kívüli idõpontban is találkozni szeretne a gyermekét tanító pedagógussal, telefonon, vagy írásban idõpontot kell egyeztetnie az érintett nevelõvel. Ezen túlmenõen valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést az osztálynapolón kívül az ellenõrzõ könyvben is feltüntetni.

Továbbfejlesztés lehetõségei: nyílt napokat szervezünk a különbözõ gyakorlati oktatóhelyeken a szülõk számára; egyrészt, hogy megismerjék gyermekeik munkakörülményeit, másrészt pedig a gyakorlati munkafolyamatot. Évente egy alkalommal vacsoraestet szervezünk, melyen tanulóink saját készítésû ételeiket szolgálják fel.

A kollégiumi kapcsolattartás formája :  

A folyamatos napi kapcsolattartáson túl /telefon, e-mail/ tanulóink kollégiumi nevelõit meghívjuk a szülõi értekezletekre és a fogadóórákra. Ugyanakkor az osztályfõnökök részt vesznek a kollégiumi rendezvényeken.
                                                                                                                                                                            Copyright © 2017. All Rights Reserved.