Kapcsolatok


8000 Székesfehérvár, Károly János u. 32

Tel:  (22) 505-222 , (22) 505-223

Fax: (22) 505 327-095
Különös közzétételi lista
Tini Tanbolt
Báli menü receptjei
Iskolánkról szóló filmek 

megtekinthetők itt:


Deák film


Erasmus


Rólunk szól a hír


Élet a Deákban


Határtalanul 2014Határtalanul 2016

Támogatóink:


Édesség Világ Kft.

Székesfehérvár

Fehér RóbertKriszkóné Papp Krisztina

Virág ajándék - Bodajk                            

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Letölthető Dokumentumok


Intézményünk közzétételi listája - frissítése folyamatban!

Jogalap: 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. §

(1)A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

a) a felvételi lehetõségről szóló tájékoztatót,

b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok,
csoportok számát

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb
díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt díj) jogcímét és mértékét,      továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértékét, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket,

d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének
nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenõrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján
a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabályok megtartásával,

g) a szervezeti és mûködési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot
(Módosítása folyamatban) tartalmazza.

h) Centrum SZMSZ 

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és
szakképzettségét,

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai
végzettségét és szakképzettségét,

c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,

d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,

e) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit,

f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,

i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.


Más letölthetõ dokumentumok:


 Nyári-évközi gyakorlat igazolás formanyomtatványa

    Egyesületi igazolás formanyomtatványa testneveléshez

    Tanulószerzõdéssel kapcsolatos formanyomtatvány letöltésének helye

    Képzőhely regisztráció honlapjának elérése

    Képzőhely keresés honlapjának elérése

    Hermész Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzésért Alapítvány 2014. évi
    Közhasznúsági jelentése

Együttmûködési megállapodás Közösségi szolgálat közös lebonyolításáról                                                                                                                                                                             Copyright © 2017. All Rights Reserved.