SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203053/007 | 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 32.

Intézmény logo

Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Közzétételi lista

23.§(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi listának tartalmaznia kell

  a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót

Letöltés

  b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát

Letöltés

  c) * köznevelési alapfeladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Letöltés

  d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait

Letöltés

  e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait

Letöltés

  f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

Letöltés

  g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot (Szervezeti és működési szabályzat)

Letöltés

  Házirend

Letöltés

  (3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét

Letöltés

  b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét

Letöltés

  c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit

Letöltés

  NETFIT 2016/2017

Letöltés

  NETFIT 2017/2018

Letöltés

  NETFIT 2018/2019

Letöltés

  NETFIT 2019/2020

Letöltés

  NETFIT 2020/2021

Letöltés

  NETFIT 2021/2022

Letöltés

  NETFIT 2022/2023

Letöltés

  Kompetenciamérés intézményi összefoglaló 2016

Letöltés

  Kompetenciamérés intézményi összefoglaló 2017

Letöltés

  Kompetenciamérés intézményi összefoglaló 2018

Letöltés

  Kompetenciamérés intézményi összefoglaló 2019

Letöltés

  Kompetenciamérés intézményi összefoglaló 2021

Letöltés

  Kompetenciamérés intézményi összefoglaló 2022

Letöltés

  d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat

Letöltés

  e) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit

Letöltés

  középiskolákban - évenként feltüntetve - a szakmai vizsgák átlageredményeit

Letöltés

  f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét

Letöltés

  g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait

Letöltés

  h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét

Letöltés

  i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát

Letöltés

Gazdálkodási adatok

Archívum


Partnereink

SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum


Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola

8000 Székesfehérvár, Károly János u. 32.

Telefon: 06701986387

E-mail: titkarsag@deaksuli-fehervar.hu

OM azonosító: 203053/007

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/001603


2024Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola